Page 3 - МНД_ЛЗ
P. 3

ЗМІСТ      Мета та завдання навчальної дисципліни…………………….… 4

      Загальні вказівки ............................................................................. 5


      Безпека праці здобувачів вищої освіти при виконанні
      лабораторних робіт .......................................................................... 6

      Лабораторна робота №1 Вивчення структури наукової

      діяльності Таврійського ДАТУ імені Дмитра Моторного ........... 7

      Лабораторна робота №2 Вивчення структури діяльності

      наукового закладу Національної академії аграрних наук
      України. ............................................................................................. 16


      Лабораторна робота №3 Створення бази даних наукових
      літературних джерел. ....................................................................... 21

      Лабораторна робота №4 Створення бази даних патентів на

      винаходи і корисні моделі ............................................................... 25

      Лабораторна робота №5 Оцінювання статистичних

      характеристик вимірювань. ............................................................. 29

      Лабораторна робота №6 Звіт про патентні дослідження. ......... 36

      Лабораторна робота №7 Методика написання наукової статті 71


      Лабораторна робота №8 Складання, оформлення і подача
      заявки на видачу патенту на винахід та корисну модель ............ 76                              3
   1   2   3   4   5   6   7   8