Page 7 - МНД_ЛЗ
P. 7

Лабораторна робота №1        Тема: Вивчення структури наукової діяльності Таврійського

                   ДАТУ імені Дмитра Моторного          Мета роботи: ознайомитися зі структурою і засвоїти основні

      напрямки наукової діяльності співробітників ТДАТУ          1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ          1.1. Завдання для самостійної підготовки:

            - засвоїти основні поняття про науку;
            - ознайомитися з концепцією інноваційного розвитку ТДА-


              ТУ на 2016-2021 роки (розділ 3.5 – Наукова і науково-
              технічна діяльність);


            - ознайомитися з науковими школами ТДАТУ.          1.2. Рекомендовані джерела інформації
          1.2.1 Електронний сайт університету www.tsatu.edu.ua/nauka.


          1.2.2 Основи наукових досліджень: Підручник / В.Т. Надикто. 

              Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. 268 с.          2 Вказівки з виконання роботи          2.1. Теоретичні положення

          Наукова діяльність Таврійського ДАТУ ім. Дмитра Моторного

      регламентується концепцією інноваційного розвитку ТДАТУ на

      2016-2021 роки (розділ 3.5 – Наукова і науково-технічна діяльність)

      (додаток 1). Вказана концепція реалізовується науковцями чотирьох

      науково-дослідних інститутів (НДІ):
                              7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12