Page 1 - МНД_ЛЗ
P. 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

        ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ
            УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО                   Надикто В. Т., Чорна Т. С.
                    МЕТОДОЛОГІЯ


            НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

       Посібник-практикум для виконання лабораторних робіт
            для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр»

                спеціальності 208 – «Агроінженерія»


                        Мелітополь, 2020
   1   2   3   4   5   6