2.1 Класифікація способів відновлення

Під методом відновлення (ремонту) зношених деталей розуміють вид технологічного процесу, який включає склад і послідовність операцій по зміні розмірів, геометричної форми або фізико-механічних властивостей зношених деталей з метою доведення їх якостей до рівня нових (при відновленні) або рівня, який передбачається нормативно-технічною документацією (при ремонті).

Ремонт деталі - технологічний процес по відновленню справності і працездатності деталі з умовою зміни її розмірів і форми до рівня, передбаченого нормативно-технічною документацією (до ремонтних розмірів).

Відновлення деталі - технологічний процес по відновленню справності і працездатності деталі з умовою відновлення її розмірів, форми або властивостей до рівня нової деталі.

 

Таблиця 2.1.Основні способи усунення дефектів деталей

Вид дефекту

Суть усунення дефекту

Способи усунення дефекту

1

2

3

Зношення, (знос, спрацьовування)

Відновлення

форми та розмірів

з нанесенням шару матеріалу

Наплавлення, напилення, металізація, гальванічні покриття, електроіскрове нарощення, електроконтактне приварювання і напікання, нанесення полімерів, постановка проміжних деталей

без нанесенням матеріалу

Пластичне деформування, термічне зміцнення

Зміна форми

Відновлення форми і шорсткості

Слюсарно-механічна та електромеханічна обробка

Зміна властивостей матеріалу

Відновлення фізико-механічних властивостей

Зміцнення

Деформації і руйнування

Відновлення форми

Пластичне деформування

Відновлення цілісності і міцності

Зварювання, паяння, заклеювання, приклеювання

Відкладення бруду, корозії

Очищення деталі

Ручне, механічне,  термічне, електрохімічне, тощо

image063.gif

Рисунок  2.1.1  Шорсткість поверхні

image065.jpg

Рисунок 2.1.2 Поверхня деталі після наплавлення

image067.jpg

Рисунок 2.1.3 Високошвидкісне газо-полум´яне напилювання антикорозійного покриття

 image069.jpg

Рисунок 2.1.4 – Принципіальні схеми електроіскрової обробки деталей: а – схема для обробки (прошивки) деталі; б – схема для нарощування та зміцнення деталі; 1 – деталь; 2 – інструмент; 3 – конденсатор; 4 –джерело струму; 5 – опір; 6 – вібратор

Відновлення деталей - дуже важливе завдання ремонтного виробництва, оскільки воно дає змогу зекономити значну кількість дефіцитних матеріалів, подовжити в 2-3 рази строк служби деталі, зменшити випуск запасних частин, отже, знизити собівартість ремонту.

Вартість запасних частин при капітальному ремонті складає 40-70 % від загальної вартості робіт.

Собівартість відновлення деталей на 35-70 % менша від вартості нових запасних частин.

Витрати на матеріали й отримання заготовок при виготовленні нових деталей складають 70-75 % від їх вартості, а при відновленні - тільки 1-12 %.

image071.png