2.4.1 Загальні відомості про полімерні матеріали

Полімери - це особливий клас конструкційних матеріалів, які різняться спец-карткою фізичних, механічних, технологічних і спеціальних властивостей, обумовлених особливістю фізичної будови високомолекулярних речовин. Із різних видів полімерів можуть бути виготовлені пластмаси, плівки, волокна, гума, клеї, герметики, лаки, суспензії, емульсії тощо. Для отримання цієї продукції в більшості випадків застосовують полімери у вигляді композицій з іншими матеріалами.

image099.jpg

Рисунок 2.4.1 Полімерні матеріали: а) молекула; б) полімерний порошок; в) двокомпонентна епоксидна смола

 

Полімерні матеріали поділяються на термопластичні і термореактивні. Перші при нагріванні плавляться, а при охолодженні тверднуть. І хоч це не супроводжується реакціями і при повторному нагріванні вони повертаються у пластичний стан, їхні фізико-механічні властивості дещо змінюються, частіше погіршуються.

Термореактивні матеріали під дією тепла спочатку пом’якшуються і частково плавляться, а потім в результаті хімічних реакцій переходять у неплавкий (твердий і нерозчинний) стан (процес незворотний).

У склад технічних продуктів із полімерних матеріалів, крім полімеру, який є основною складовою частиною, входять наповнювачі, затверджувачі, пластифікатори, стабілізатори, фарбники, речовини, які полімеру надають властивість не згорання, та інші добавки. Але полімер є основою, яка визначає характерні властивості композиції, і в усіх випадках входить у склад технічного продукту.

Ефективне використання для відновлення зношених деталей нанесенням сучасних антифрикційних матеріалів на основі фторопласту (графітопласт КВ, флубон-20), вуглецево-шіастикові і вуглецево-графітні антифрикційні матеріали (графітопласт Д1СЗ, антигліміт АТМ, епоксиліт, масляніт), антифрикційні текстоліти ИТК-С, ПТГ-1), антифрикційна композиція ФФС тощо. Так, при використанні антифрикційної композиції ФФС, що містить подрібнений склонаповнений матеріал АГ-4В, колоїдний графіт СІ, дисульфід молібдену ДМ-1, порошковий поліамід 12АПН-Б для підновлення з'єднання з підшипниками ковзання зносостійкість підвищується в 2-2,5 разу.

У ремонтному виробництві полімерні матеріали в основному застосовують для зарівнювання тріщин, пробоїн, раковин, вм’ятин, усунення інших дефектів на поверхні деталі, приклеювання фрикційних накладок і склеювання деталей, відновлення зношеного шару деталей, фіксації циліндричних і різьбових з’єднань, відновлення нерухомих з’єднань підшипників кочення, герметизації та ущільнення з’єднань спряжених деталей, виготовлення полімерних ремонтних деталей.

Відновлення деталей за допомогою полімерних матеріалів передбачає: підготовку поверхні деталі для нанесення полімерного матеріалу (механічну, хімічну, теплову); виготовлення композицій на основі полімерних смол (хімічну, теплову обробку полімерних матеріалів); нанесення полімерного матеріалу на поверхню, що відновлюється; затвердіння (полімеризацію); механічну обробку відновленої деталі.

Що таке полімери

image101.png