2.3.1 Відновлення зварюванням

Зварювання називають технологічний процес отримання нерозривного з'єднання твердих матеріалів шляхом встановлення міжатомного зв'язку між зварювальними деталями при їх місцевому нагріві або пластичному деформуванні, або сумісній дії одного і другого.

image073.jpg

Рисунок 2.3.1.1 Ручне електродугове зварювання

image075.png

Рисунок 2.3.1.2 Електродугове зварювання плавким електродом: 1 — електродне покриття; 2 — електрод; 3 — захисний газ, 4 — місце плавлення металу, 5 — заготовка, 6, 7 — шов

image077.jpg

Рисунок 2.3.1.3 Газове зварювання

 

Для якісного ремонту обладнання зварюванням механічні властивості металу шва, близько-шовної зони і зварного з'єднання у цілому повинні бути не нижче властивостей основного матеріалу. Це досягається правильним вибором матеріалу, матеріалом електродів і дотриманням оптимальних режимів зварювання. Підготовка до зварювання ремонтованих деталей не відрізняється від підготовки нових. Зону швів ретельно зачищають від корозії та інших забруднень (очистка повинна за шириною на кожну сторону на 10 мм перевищувати ширину шва). На кромках знімають фаски під намічений вид шва.

Низьковуглецеві сталі можна зварювати як газовим, так і електродуговим зварюванням. Середньо-вуглецеві сталі краще зварювати електродуговим зварюванням. Для зварювання деталей, підданих значним динамічним навантаженням, використовують присадні матеріали, що містять нікель.

Марганцевисті і низьколеговані сталі дозволяється зварювати як газовим, так і електродуговим зварюванням.

Високоміцні, корозійностійкі і різні спеціальні сталі зварюють за особливою технологією із застосуванням спеціальних матеріалів та електродних покриттів. Спрощений підхід до зварювання спеціальних сталей може привести до негативних результатів.

image079.jpg

Рисунок 2.3.1.4 Зварювання в середовищі захисних газів

 

Зварювання чавуну виконують з попереднім загальним або місцевим підігрівом деталей (гаряче зварювання) або без нього (холодне зварювання).

Вибір способу зварювання визначається вимогами до міцності, щільності та оброблюваності шва, а також залежить від розмірів деталі. Гаряче зварювання використовується для усунення дефектів на відповідальних сильно навантажених деталях.

Підготовка чавунної деталі до зварювання проводиться вирубкою, фрезеруванням, свердлінням до чистого металу. Використання зварювальної дуги і зварювальних пальників неприпустимо.

Гаряче зварювання чавуну виконують при нагріванні до 70°С, перевищувати зазначену температуру не слід, так як це може викликати зростання зерна металу, втрату механічної міцності і знизити подальшу працездатність виробу.

Тріщини заварюють, накладаючи шов по черзі короткими валиками з обох кінців, починаючи від висвердлених отворів.

 Таблиця 2.3.1 Класифікація способів дугового зварювання

За ступенем механізації

Ручне, механізоване, автоматизоване

За родом струму

Постійне, змінне, пульсуюче

За станом дуги

Вільне, стиснене

За кількістю дуг

Одне-, двох-, багато-дугове

За полярністю зварювального струму

Пряме, зворотне

За видом електрода

Покритим дротом, стрічкою

 При прямій полярності деталь є анодом (позитивний полюс), а електрод - катодом (негативний полюс). При зворотній полярності деталь приєднується до негативного полюса, а електрод - до позитивного.

Ручне дугове зварювання: Електрод для наплавлення EutecTrode EutecDur N 6070

image081.png

Зварюваність металів і сплавів

Під зварюваністю розуміють сукупність технологічних характеристик основного металу, які визначають його реакцію на термічний цикл зварювання і властивість при прийнятому технологічному процесі забезпечувати надійне і довговічне в експлуатації зварне з'єднання.

image083.png

Рисунок 2.3.1.5 Послідовність підготовки тріщини до заварювання