6. Приймання й зберігання встаткування

 

Передача встаткування в монтаж виконується за заявками монтажної організації в строки й відповідно до прийнятої послідовності проведення будівельно-монтажних робіт. Передача встаткування в монтаж здійснюється працівниками, уповноваженими замовником і монтажною організацією, і оформляється актом.

При передачі встаткування в монтаж проводиться його зовнішній огляд без розбирання на вузли й деталі. При цьому перевіряються: відповідність устаткування проекту, а по заводській документації – виконання заводом-виготовлювачем контрольного складання, обкатування й інших випробувань у відповідності зі стандартами й технічними умовами на встаткування; комплектність устаткування по заводських специфікаціях, відправних і пакувальних відомостях, у тому числі наявність спеціального інструмента й пристосувань, що поставляються заводом-виготовлювачем; відсутність ушкоджень і дефектів устаткування, схоронність фарбування і спеціальних покриттів, що консервують, схоронність пломб; наявність і повнота технічної документації заводів-виготовлювачів, необхідної для виробництва монтажних робіт.

Замовник зобов'язаний передати підрядникові в монтаж устаткування повністю скомплектованим, у справному стані, що не вимагає підгінних і доводочних робіт, у пофарбованому виді, що пройшли контрольне складання, статичне й динамічне балансування вузлів, стендове обкатування.

У випадку встановлення монтажною організацією некомплектності встаткування при прийманні його для монтажу, а також дефектів у процесі монтажу або випробування встаткування монтажна організація зобов'язана негайно довести до відома замовника й взяти участь у складанні акту.

Складання актів і пред'явлення рекламацій і претензій заводу-виготовлювачеві або постачальникові встаткування є обов'язком замовника.

Усунення дефектів устаткування лежить на обов'язку замовника і його постачальника встаткування. Якщо встановлений дефект устаткування з метою прискорення монтажу може бути усунутий силами монтажної організації на місці, то за згодою останньої замовник може видати окремий наряд й оплатити його у відповідності до цінника або одиничної розцінки, затвердженої у встановленому порядку.

У прийманні встаткування й оформленні приймально-здавальної документації бере участь працівник групи виробничо-технологічної комплектації.

Комплектація об'єктів проводиться відповідно до технологічної послідовності робіт з окремих монтажних блоків. Відправлення на об'єкт неукомплектованих блоків не допускається. Комплект металоконструкції включає всі відправні марки блоку, що монтується, й металовироби, необхідні для складання. Комплект поставки виключає виготовлення будь-яких виробів на монтажному майданчику. Комплект трубопроводів включає всі трубні заготовки блоку, що монтується, труби прямих ділянок, опори й підвіски, кріпильний матеріал, прокладки, трубопровідну арматуру, що пройшла випробування, колонки, подовжувачі й ін.

Металовироби, фланці, опори, підвіски, трубопровідну арматуру відправляють на об'єкти в контейнерах, які повинні передаватися бригаді, що виконує монтаж даного блоку (трубопровідного комплексу). Група виробничо-технологічної комплектації робить комплектацію й приймання виробів на виробничих базах і відправлення їх на об'єкти, а також комплектацію матеріалів на складах відділу постачання. Відправлення матеріалів і виробів повинно проводитися по лімітних картах, на яких проводиться позначка про відправлення. Лімітна карта складається групою виробничо-технологічної комплектації на кожний об'єкт або окремий цех і передається монтажній ділянці для заповнення графи «Надходження» і контролю над ходом комплектації об'єкта.

У лімітну карту вносяться всі монтажні заготовки й матеріали, необхідні для монтажу об'єкта. Лімітна карта складається при обробці технічної документації, отриманої від замовника (генпідрядника), на підставі специфікацій, а також на підставі ППР і заготівельних деталіровочних креслень на металоконструкції (КМД) і трубні вузли (КТД).

Виробничо-технологічна комплектація завершується доставкою на монтажний майданчик матеріалів і монтажних заготовок, що забезпечують безперебійне провадження робіт.

Прийняте від замовника встаткування перебуває на відповідальному зберіганні монтажної організації й залежно від маси, габаритних розмірів, характеру впакування й вимог захисту від атмосферних опадів ділиться на чотири групи:

1.    Устаткування, що не вимагає захисту від атмосферних опадів, великогабаритні, великої маси зберігається на відкритих майданчиках;

2.  Устаткування, що вимагає захисту від атмосферних опадів, зберігається на напіввідкритих майданчиках під навісом;

3.  Устаткування з обробленими посадковими або робочими поверхнями, що вимагають захисту від вологи й вогкості, і дрібні деталі зберігаються в сухих закритих неутеплених і неопалюваних приміщеннях;

4. Устаткування, що вимагає додаткового захисту від температурних впливів, зберігають у закритих, утеплених, опалювальних і вентильованих приміщеннях.

Гумові манжети й інші вироби з гуми повинні зберігатися в закритих приміщеннях при температурі 0…20° С.