ВСТУП

 

Поліпшення продовольчого забезпечення населення України багато в чому пов'язане з підвищенням ефективності переробних галузей агропромис­лового комплексу, де зосереджена величезна кількість вітчизняного й імпортного обладнання. В останні роки поряд з автоматизацією окремих технологічних процесів і ділянок створюються автоматизовані потокові лінії, цехи й підприємства. Ефективність роботи обладнання для переробки сировини значною мірою визначається його надійністю. Для цього необхідно знання по його монтажу, експлуатації й ремонту.

Якість продукції залежить від того, як обладнання було зібрано на заводі виготовлювачі, як воно транспортувалося, як монтувалося в технологічних лініях, а також визначається роботою обладнання, яка залежить від якості монтажу. Монтаж – ця основна ланка роботи обладнання.

Перед монтажниками й наладчиками обладнання переробних підприємств стоять складні й відповідальні завдання. Від тривалості виробництва монтажних і пусконалагоджувальних робіт залежить тривалість інвестиційного циклу, а від їхньої якості – експлуатаційна надійність технологічного обладнання й інженерних комунікацій.

Участь монтажних організацій у проектуванні дозволяє передбачати більш раціональне розміщення технологічного обладнання на відкритих майданчиках, застосування легких металевих конструкцій і безпідкладочних методів монтажу, конструкцій і деталей заводського виготовлення. Індустріалізація робіт, при якій більшість технологічних операцій переносять із монтажного майданчика на машинобудівні підприємства, заводи й майстерні, перетворює монтажне виробництво в механічний процес складання металоконструкцій з укрупнених транспортабельних блоків і вузлів.

У машинобудуванні для переробної промисловості планується здійснити роботи зі створення й виробництва комплексів і систем машин, що забезпечують перехід до повної механізації й автоматизації виробничих процесів, значно збільшити виробництво автоматичних ліній для фасування й пакування продуктів, розширити випуск високоефективних машин і обладнання, оснащених роботизованими пристроями й мікропроцесорами.

Вирішенню поставлених перед переробними галузями завдань будуть сприяти прискорена реконструкція й технічне переозброєння підприємств, введення нових виробничих потужностей. Значна роль при цьому приділяється монтажним і пусконалагоджувальним організаціям і ремонтним службам підприємств.

Монтаж і налагодження технологічного обладнання, потоково-механізованих ліній і установок переробних виробництв складні й трудомісткі. Дотримання технологічних правил монтажу, налагодження й ремонту обладнання, конструкцій і комунікацій у вирішальному ступені визначає їхню ефективну й безпечну експлуатацію. Величезне значення набуває кваліфікація інженерно-технічних працівників, зайнятих монтажем, налагодженням, експлуатацією і ремонтом технологічного обладнання й комунікацій, знання ними прогресивної технології провадження робіт, конструкцій механізованих засобів, способів технічної діагностики, зміцнення й відновлення деталей машин і апаратів переробних виробництв, комплексних систем керування інженерно-економічною підготовкою виробництва, якістю робіт і ін.

Питання монтажу, налагодження й ремонту технологічного обладнання переробних підприємств, поряд з питаннями, що безпосередньо ставляться до пристрою й експлуатації, повинні бути профілюючими при підготовці інженерів-механіків по переробці сільськогосподарської продукції.