3.6. Лущильні машини, що впливають на зерно тривалим тертям у зоні між робочими органами

Основною машиною для лущення зерна таким способом є вертикальна лущильно-шліфувальна машина А1-ЗШН-3 або перший аналог А1-ЗШН (1,5).

Робочими органами машини є 6...7 абразивних дисків, що обертаються на вертикальному валові в ситовій нерухомій обичайці, що, у свою чергу, укладена в сталевий, також нерухомий, корпус (рис. 3.6.1).

image051.gif

Рисунок 3.6.1 - Схема лущильно-шліфувальної машини А1-ЗШН-3:

1 - випускний патрубок; 2 - корпус; 3 - вал; 4 - ситовий циліндр; 5 - корпус робочої камери; 6 - абразивний диск; 7 - приймальний патрубок; 8, 12 - підшипники; 9 - електродвигун; 10 - станина; 11 - клино-пасова передача.

 

Вихідне зерно надходить у робочу зону лущильника між обертовими дисками і ситовою обичайкою, де в результаті стирання обертовими абразивними дисками, тертя об обичайку, а також взаємного тертя зерен поступово відокремлюються зовнішні плівки.

При терті, як відомо, виділяється велика кількість тепла, а при лущенні зазначеним способом значна частина відділених зовнішніх шарів являє собою дрібний продукт у виглядіі мучки, дрібної дробленки і здрібнених плівок. Тому зона продувається повітряним потоком, що входить з отворів між дисками пустотілого вала і виходить через отвори ситової обичайки, відводячи тепло і захоплюючи дрібні фракції відходів. Інтенсивність обробки продуктів у машині залежить від тривалості його перебування в робочій зоні. При повному заповненні робочої зони тривалість обробки прямо пропорційна обсягові робочої зони і обернено пропорційна продуктивності машини.

Регулювання швидкості руху продукту в робочій зоні, що забезпечує нерозривність потоку при заданій його продуктивності, забезпечується клапаном, установленому на виході продукту.

Якість обробки залежить також від величини абразивного матеріалу, застосовуваного для виготовлення дисків.

Перевагою машини є її універсальність, тому що вона може застосовуватися не тільки для лущення, але і шліфування продуктів. Останнім часом , наприклад, її стали застосовувати для лущення і шліфування проса, є можливість використовувати її і для рису. Недоліком можна вважати підвищену витрату енергії, відносно швидкий знос робочих органів, у першу чергу перфорованого циліндра.