3.5. Лущильні машини, що впливають на зерно нетривалим зусиллям стиску і зрушення

Для лущення зерна не тривалим зусиллям стиску і зрушення використовують одно і дводекові вальцеві станки типу СВУ-2 і 2ДШС-3. На рисунку 3.5.1 показано схему розміщення робочих органів таких станків.

image044.gif

Рисунок 3.5.1 - Схема лущення зерна нетривалим стисненням:

а - однодековий вальцьовий верстат для лущення гречки; б - однодековий верстат для лущення проса; в - дводековий верстат;

1 - валець; 2 - дека.

 

Лущення зерна відбувається в робочій зоні, що утворена між обертовим вальцем і увігнутою поверхнею деки, розташованої на деякій відстані від вальця. Є трохи непринципових відмінностей у робочих органах верстатів, призначених для лущення зерна різних культур. Ці відмінності викликані особливостями технологічних властивостей зерна.

Верстат для лущення гречки має валець і деку, робоча поверхня яких виконана з абразивного матеріалу - корунду, електрокорунду, наждаку, тощо. Оскільки зерно гречки має тригранну форму і погано скачується з похилої площини, дека встановлюється збоку від вальця, щоб робоча зона мала вертикальну та з великим нахилом ділянку. У такій робочій зоні зерно не буде затримуватися і зайвий раз подрібнюватися. Меншому подрібненню зерна сприяє також серпоподібна форма робочого зазору. Така форма утворюється, якщо валець і робоча поверхня деки описуються одним радіусом, тобто практично це досягається шляхом притирання деки до вальця. Коли дека відсувається від вальця для утворення зазору, останній має меншу величину у верхній і нижній його частинах і велику в середині. Лущення зерна відбувається в основному у верхній і нижній частинах деки, а зерна, що утворилися у верхній частині деки лущенням, вільно проходять у середині зони без значного дроблення.

Робочими органами верстата для лущення проса є валець з абразивним покриттям і дека з робочою поверхнею зі спеціальних прогумованих пластин або полімерних (поліуретанових) матеріалів. Робочий зазор між вальцем і декою має клиноподібну форму, тобто зменшується від прийому до виходу продукту. Для підвищення ефективності лущення зерна можуть застосовуватися дводекові верстати.

В універсальних вальцедекових верстатах для регулювання зазору знаходиться подвійний пристрій для переміщення деки, що дозволяє встановлювати ту або іншу форму робочого зазору.

Вальцедековый верстат (СВУ - 2) (рис. 3.5.2) призначений для лущення гречки і проса.

Зерно лущиться між абразивним барабаном 4 і нерухомою абразивною або гумовою декою 5. Зазор між барабаном і декою регулюють, за допомогою маховика 20 повертаючи деку.

image046.gif

Рисунок 3.5.2 - Вальцедековий верстат СВУ-2:

1 - приймальний бункер; 2 - живильний валок; 3-заслінка; 4 - барабан; 5 - дека; 6 - робоча зона; 7-косинець; 8 - декотримач; 9 - рухлива частина; 10 -, гайка; 11- гвинт; 12 - супорт; 13 - вісь; 14 - штурвал; 15 - електродвигун; 16 - клинопасова передача; 17 - патрубок; 18 - штир; 19 - тяга; 20 - маховик.

 

Дводековий лущильний верстат типу 2ДШС - 3 застосовується для лущення проса та гречки (рис.3.5.3). У верстаті відділяються квіткові оболонки з проса чи плодові з гречки при впливі на них трьох робочих поверхонь, одна з яких - обертовий абразивний валок 1, а дві інші - нерухомі деки верхня 2 і нижня 3.

Верстати випускають у двох варіантах:

- марки 2ДШС - 3А, відрегульовані на лущення проса, рис.3.5.3, а;

- марки 2ДШС - 3Б, відрегульовані на лущення гречки, рис.3.5.3,б.

Для лущення проса у верстат встановлюють абразивний валок, набраний із трьох абразивних кіл 600х150х305 і одного кола 600х200х305.

Для лущення гречки використовують валок з монолітного піщанику.

image048.png

Рисунок 3.5.3 - Дводековий лущильний верстат типу 2ДШС-3:

а) налагодження на просо: 1 - абразивний барабан; 2,3 - гумовотканинні деки; 4 - направляючий лоток.

б) налагодження на гречку: 1 - пісковиковий валок; 2,3 - пісковикові деки; 4 - направляючий лоток.

 

У верстаті встановлено дві деки - верхню та нижню. Зазор між валком і деками регулюють механізмами через черв'ячний редуктор і цівкове зачеплення. При лущенні проса в декоутримувачах установлюють гумотканинну деку, набрану зі спеціальних пластин, при лущенні гречки - пісчаник.

Продукт, що підлягає лущенню, із приймального пристрою по направляючому лотку надходить у першу робочу зону між валком і першою декою, а далі по другому направляючому лотку - у другу робочу зону між валком і другою декою, після чого виводиться з верстата.