3.3 Лущильні машини, що впливають на зерно ударами

Лущення зерна багаторазовим ударом. Основними машинами, у яких зерно лущиться багаторазовим ударом, є бильні (оббивальні) машини. Дані машини такі ж, як і на борошномельних підприємствах, з абразивною або зі сталевою поверхнею. Причому в останніх машинах гладка сталева поверхня заміняється на ребристу, яка утворюється укладанням уздовж циліндра профільних куточків або круглих стрижнів. Обертовий ротор звичайно має поздовжні била, які встановлені під деяким кутом до утворюючого циліндра, що забезпечує переміщення зерна від прийому до виходу. Ефективність лущення зерна може регулюватися зміною швидкості обертання ротора, а також рівня зерна в робочій зоні, що, у свою чергу, залежить від кута нахилу бил і положення заслінки на вихідному отворі циліндра.

Переваги бильних машин: простота, велика продуктивність, можливість лущення зерна з високою вологістю (до 13...14 %). Основним недоліком машин є досить високий вихід дробленого ядра.

Машина зі сталевими бичами 1 і декою 2 (рис. 3.3.1) застосовується для видалення остюків із зерен вівса і рису. Основні робочі органи: швидкообертові сталеві бичі та сталева дека із шорсткуватою поверхнею.

image036.gif

Рисунок 3.3.1 - Схема машини зі стальними билами і декою:

1 - било; 2 - дека.

 

Бильна машина зі сталевими билами 1 та сталевим циліндром 2 (рис. 3.3.2) застосовується для лущення зерна вівса, ячменя і гороху. Робоча поверхня циліндра (внутрішня) виготовлена зі сталевих стрижнів 3 кутового чи круглого перетину. Вони покладені по утворюючим і створюють всередині циліндра шорсткувату поверхню.

image038.gif

Рисунок 3.3.2 - Схема бильної машини:

1 - било; 2 - сталевий циліндр; 3 - стержень кутового або круглого перерізу.

 

Лущення зерна однократним ударом. Лущення зерна однократним ударом виробляється у відцентрових лущильниках. Принцип роботи лущильника ґрунтується на ударі зерен, що розганяються відцентровою силою в роторі з радіальними або нахиленими на деякий кут до радіуса ротора каналами, об відбивну поверхню, виконану у вигляді кільця з радіусом трохи більшим, ніж радіус ротора (рис. 3.3.3). У такому лущильнику можна лущити зерно з пластичним ядром та незрощеними з ним плівками. З усіх культур, що переробляються, таку характеристику має зерно вівса, для лущення якого і застосовують цей лущильник.

Швидкість удару зерна об відбивне кільце регулюється зміною частоти обертання ротора і залежить від вологості зерна, способу його підготовки, сортових особливостей і досягає 40...50 м/с.

Перевагою таких лущильників є високий ефект лущення зерна, порівняно низька витрата енергії, компактність, можливість лущення зерно практично з будь-якою вологістю понад 12...13%. Недоліком можна вважати досить швидкий знос лопаток і відбивного кільця внаслідок високої абразивної здатності квіткових плівок вівса. У зв'язку з цим лопатки, що утворять канали, роблять змінними, а зона удару зерна об відбивне кільце розширюється за рахунок його гармонійних рухів нагору і вниз. Такий рух забезпечується в результаті обертання відбивного кільця, що спирається на спеціальний копір, від власного двигуна.

image040.gif

Рисунок 3.3.3 - Схема відцентрового лущильника:

1 - приймальна труба; 2 - лопатковий ротор; 3 - ударна дека; 4 - мотор-редуктор; 5 - електродвигун; 6 - варіатор швидкостей.

 

В останній моделі (рис. 3.3.4) лущильника фірми "Бюлер" "Стратопакт" відбивне кільце обертається в площині, нахиленої до площини обертання ротора. При цьому удари зерен об кільце відбуваються по всій його висоті, а за рахунок обертання кільця - по всій його поверхні. Така конструкція проста та надійна.

Деякі закордонні конструкції являють собою комбінацію лущильника й аспіратора, причому ротор лущильника одночасно виконує функцію вентилятора.

На жаль, конструкції вітчизняних лущильників не мають варіаторів частоти обертання ротора, що може трохи знизити ефективність лущення зерна.

Підвищенню ефективності лущильників може сприяти розробка раціональних розмірів і форми ротора, підвищення зносостійкості робочих органів, підвищення надійності варіаторів частоти обертання ротора.

image042.gif

Рисунок 3.3.4 - Схема робочих органів лущильника «Стратопакт» фірми «Бюлер»:

1 - приймальна труба; 2 - лопатковий ротор; 3 - ударна дека; 4 - мотор-редуктор; 5 - електродвигун; 6 - варіатор швидкостей.