6. Сортування і контроль круп'яної продукції і відходів

Контроль крупи, побічних продуктів і відходів – це визначена технологічна операція. Під час контролю крупи з неї додатково видаляють домішки, дроблене ядро, нелущені зерна. При контролі побічних продуктів (мучки, лузги) з них виділяють доброякісне ядро, що може бути використане для вироблення крупи, а також розділяють побічні продукти на більш коштовні (мучка) і менш коштовні (лузга).

Процес контролю цілої крупи (ядра) включає:

- просіювання на ситах для відділення великих і дрібних часток;

- обробка ядра в крупороздільних машинах для відділення нелущених і неякісних зерен;

- провіювання в аспіраторах для відділення оболонок і мучки;

- контроль у магнітних сепараторах.

Цілу крупу контролюють у просіювальних машинах, у яких відділяють великі домішки, а також дрібні домішки разом із дробленим ядром. Для відділення легких домішок застосовують аспіратори. Для відділення нелущенних зерен, що залишилися можна використовувати крупороздільні машини, що особливо ефективні для рису та вівса (рис. 6.1, а). Для дробленого ядра (рису дробленого, проділу) застосовують ту ж схему. Тільки крупорозділочні машини не використовують, тому що в дробленій крупі майже немає нелущених зерен (рис.6.1, б).

image079.gif

Рисунок 6.1 - Схема контролю крупи:

a) - цілої;  б) - дробленої; 1 - просіювач; 2 - крупороздільна машина; 3 - аспіратор;  4 - аспіраційний  стовпчик; 5 - магнітний сепаратор.

 

Мучку і лузгу контролюють у просіювачах і аспіраторах (рис. 6.2). У результаті контролю крупи вміст у ній домішок не повинен перевищувати норму, встановлену стандартами.

image081.gif

Рисунок 6.2 - Схема контролю мучки (а) і лузги (б):

1 - просіювачі; 2 - аспіратор; 3 - магнітний сепаратор.

 

Дроблену номерну крупу (перлову, ячну, пшеничну, кукурудзяну шліфовану) у процесі контролю розділяють на відповідних ситах по номерах. Потім крупи кожного номера для відділення легких домішок контролюють в аспіраторах (рис. 6.3). Усі продукти: крупи, побічні продукти і відходи - перед відпуском обов'язково контролюють у магнітних сепараторах.

image083.gif

Рисунок 6.3 - Схема калібрування і контролю дробленої номерної крупи:

1,2 - просіювачі; 3 - аспіратори; 4 - магнітні сепаратори.

 

 

 

 

© ТДАТУ, Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О. 2021 рік