ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

   Автори – співробітники кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного:

Самойчук К.О. – доктор технічних наук, завідувач кафедри; 

Циб В.Г. – старший викладач;

 Пупинін А.А. – асистент.

  

Рівень надійності роботи машин та обладнання, що закладений при проектуванні, конструюванні й виготовленні, забезпечується в процесі їхньої технічної експлуатації, яка являє собою комплекс організаційних, технічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на підтримання машин і обладнання в справному стані. Перед технічною експлуатацією постають вимоги, зумовлені особливостями роботи кожної одиниці обладнання.

Основною метою даного посібника, є закріплення теоретичних знань, поглиблення і конкретизація уявлень з експлуатації основних типів обладнання ковбасного виробництва, придбання навичок виконання налагоджувальних операцій, дослідницької роботи та уміння надавати конкретні рекомендації.

Розглянуто принципи, методи та засоби, що використовуються під час експлуатації та обслуговування машин ковбасного виробництва, включаючи розгляд основних термінів і визначень, функціонального призначення й умов працездатності елементів механізмів. Освітлені вимоги безпеки при експлуатації обладнання.

Посібник містить три розділи. У першому розділі розглянуто загальні принципи експлуатації й обслуговування устаткування для подрібнення і перемішування сировини у ковбасному виробництві, Другий розділ присвячений експлуатації устаткування для дозування і формування ковбасних виробів. У третьому розділі наведена експлуатація устаткування для термічної обробки.

Посібник рекомендований  для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» для  використання у навчальному процесі відповідно до програм навчальних дисциплін.

                                                        favicon.png