Техніка безпеки при проведенні лабараторних робіт

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

 

      Лабораторні роботи виконуються у спеціально призначеній лабораторії, обладнаній підводом електроенергії, засобами пожежогасіння.

На першому занятті викладач проводить вступний інструктаж з техніки безпеки, що регіструється у відповідному журналі під розпис.

Лабораторні роботи проводяться під наглядом викладача чи лаборанта. Студент може працювати на дослідницьких машинах і устаткуванні тільки з дозволу викладача. Студентам забороняється самостійно включати чи виключати устаткування, виконувати будь-які операції на ньому, полишати його без нагляду в процесіроботи.

Перед включенням установки потрібно перевірити наявність і правильність положення огороджень деталей, що обертаються. Не дозволяється класти на установку будь-які сторонні предмети. Зняті деталі й інструмент потрібно розташовувати так, щоб виключити травмування. Забороняється кидати на підлогу інструмент і деталі.

Забороняється робити розробку вузлів експериментального устаткування і приладів, не пов'язану із проведенням експериментів. Будь-яке збирання й розбирання вузлів установки під час їхньої роботи категорично заборонено.

Забороняється під час роботи проводити ремонтні заходи, усувати несправності електрообладнання, чистити устаткування, торкатися струмоведучих частин, електрощитів і електричних рубильників. Корпус випробувальної машини повинен бути надійно заземленим.

    Після закінчення роботи студенти зобов’язані зібрати вимірювальний інструмент, методичні матеріали, тощо і здати їх лаборанту. В разі втрати інструмента чи псування приладів студенти несуть за них матеріальнувідповідальність.