Передмова

ПЕРЕДМОВА

 

   Основною метою проведення робіт, наведених у даному посібнику, є ознайомлення з основами експериментального дослідження механізмів, можливість на практиці познайомитись з конструкціями деталей машин і механізмів, перевірити окремі теоретичні відомості, що отримані на лекціях, глибше вникнути в фізичну сутність явищ, що вивчаються, і розвинути навички самостійної постановки і проведення експериментів.

   Включені в даний посібник роботи висвітлюють досвід організації лабораторних робіт на кафедрі „Технічна механіка“ Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (ТДАТУ, м. Мелітополь), відповідають тематиці робіт і переліку обладнання, що рекомендуються навчальною програмою підготовки з навчальної дисципліни „Інженерна механіка (Деталі машин)“.

   Надані теоретичні відомості, наведені методики виконання лабораторних робіт, описані лабораторні установки та їхні технічні характеристики, а також вказані вимоги до структури і змісту звіту. У кожній роботі передбачені контрольні питання та тестовий контроль. Метою посібника є викладення загальних теоретичних відомостей до кожної роботи, що дозволить поглиблено використовувати його при підготовці до лабораторних робіт та підсумкового іспиту за завершенням курсу.

   Виконання лабораторних робіт дозволяється тільки після того, як студент ознайомиться з загальною інструкцією та особливими вимогами з техніки безпеки на відповідному робочому місці. Комплект документів включає у себе методичні вказівки, необхідну літературу, плакати, опис робочого місця, правила техніки безпеки.

   Перед кожною лабораторною роботою викладач в усній бесіді визначає теоретичну підготовленість до виконання даної роботи.