Вивзначення парамерів лінцюгової передачі

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЛАНЦЮГОВОЇ ПЕРЕДАЧІ

 

Мета роботи:  Вивчити конструкції ланцюгових передач. Виконати заміри і розрахунки, що характеризують геометрію та кінематику ланцюгових передач.

 

1 Порядок виконання роботи

- розглянути види, матеріали та конструкції ланцюгів і зірочок найбільш поширених видів ланцюгових передач;

- ознайомитись з конструкціями ланцюгових передач;

- виконати заміри і розрахунки, що характеризують геометрію та кінематику ланцюгових передач;

- скласти кінематичну схему ланцюгової передачі;

- зробити ескіз ланцюга;

- визначити основні параметри елементів ланцюга та записати його позначення по ГОСТ 13568-97 у таблицю;

- зробити висновки по роботі: порівняти виміряні та табличні значення параметрів елементів ланцюга, пояснити можливі причини їх розбіжності.

- відповісти на контрольні запитання;

- зарахувати лабораторну роботу у викладача.

 

2 Завдання для самопідготовки

Під час підготовки до роботи з’ясувати призначення і область використання ланцюгових передач, ознайомитись з класифікацією, конструкціями, методами натягу ланцюгів. Вияснити, чим викликана нерівномірність руху приводних ланцюгів і чому вона зростає із збільшенням кроку.

 

3 Короткі теоретичні відомості

Ланцюгову передачу відносять до передач зачепленням із гнучким зв'язком. Рух передає шарнірний ланцюг 1, який охоплює ведучу 2 і ведену 3 зірочки (рис. 1).

Ланцюгові передачі застосовують у верстатах, мотоциклах, велосипедах, промислових роботах, буровому устаткуванні, будівельно-дорожних, сільськогосподарських,

 

8.1.png

Найбільше застосування одержали ланцюгові передачі потужністю до 120 кВт при колових швидкостях до 15 м/с.

Приводний ланцюг – головний елемент ланцюгової передачі - складається зі сполучених шарнірами окремих ланок. Крім приводних бувають тягові і вантажні ланцюги, які в курсі "Інженерна механіка (Деталі машин)" не розглядаються.

Основні типи стандартизованих приводних ланцюгів: роликові, втулковіі зубчасті.

8.2.png

Зачеплення ланцюга з зірочкою відбувається через ролик, який повертається на втулці і перекочується по зубу зірочки.   Конструкція дозволяє вирівняти тиск зуба на втулку і зменшити зношування, як втулки, так і зуба.   Пластини обкреслено контуром, що забезпечує рівну міцність пластини у всіх перетинах. 

Крок Р ланцюга є основним параметром ланцюгової передачі. Чим більше крок, тим  вища навантажувальна спроможність ланцюга. Ділильне коло зірочок проходить через центри шарнірів ланцюга. 

Втулкові приводні ланцюги по конструкції подібні роликовим, але не мають роликів, що здешевлює ланцюг, зменшує його масу, але істотно збільшує знос як втулок ланцюга, так і зубів зірочок. Втулкові ланцюги застосовують у невідповідальних передачах при V < 1 м/с.

 

4 Оснащення робочого місця лабораторної роботи

- Держстандарти на ланцюги: Ланцюги приводні роликові і втулкові ГОСТ 13568 – 75, Зубчатий ланцюг з шарнірами кочення ГОСТ 13552-68, Приводні роликові і втулкові ланцюги ГОСТ 13569 – 75;

- ланцюгова передача (зразок макетний);

- комп’ютер з програмним забезпеченням;

- файли з моделями ланцюгової передачі;

- методичні вказівки по виконанню лабораторної роботи;

- звіт з лабораторної роботи;

- калькулятор.

 

5 Методика проведення роботи

Дати опис конструкції ланцюгової передачі. Скласти кінематичну схему ланцюгової передачі (рис. 3).

Відкрити файли з моделлю ланцюгової передачі. Візуально визначити тип ланцюга, рядність. Виміряти крок ланцюга t, мм, та попередню міжосьову відстань.

Виміряти діаметр ролика d1, мм, та відстань між внутрішніми пластинами В, мм.

8.3.png8.5.png8.6.png8.8.png8.1tab.png

 

7 Контрольні питання

1 Класифікація, конструктивні особливості і матеріали ланцюгових передач.

2 Основні геометричні та кінематичні характеристики ланцюгової передачі, їх співвідношення.

3 Яка конструкція роликового і втулкового ланцюга?

4 У яких випадках застосовують багаторядні роликові ланцюги?

5 Чому при високих швидкостях рекомендують ланцюги з малим кроком?

6 Чим викликана нерівномірність руху приводних ланцюгів і чому вона зростає зі збільшенням кроку?

7 Чим обумовлені обмеження мінімального числа зубів малої зірочки і максимального числа зубів великої зірочки?      

8 Чому при визначенні довжини ланцюга рекомендують приймати парне число ланок? 

9 Чим викликана необхідність у застосуванні натяжних пристроїв у ланцюгових передачах?

10 Що є основним критерієм працездатності ланцюгових передач?  

 

8 Тестові завдання

1 Який з приведених виразів можна віднести до переваг ланцюгових передач (у порівнянні з пасовими)?

- відсутність прослизання;  

- плавність руху ланцюга;

- висока точність установки валів;

- не вимагають змащення.

 

2 Яку передачу застосовують для передачі руху на значну відстань?

- ланцюгову;   - циліндричну;  - конічну; - черв’ячну.

 

3 Яка група ланцюгів вивчається в курсі «Інженерна механіка (Деталі машин)»?

- приводні;      - вантажні;    - тягові;         - електричні.

 

4 Що показує число 15,875 в умовному позначенні ланцюга ПР-15,875-2270?

- крок ланцюга;          - діаметр ролика;

- діаметр валика;        - ширину пластини.

 

5 Що показують літери "ПР" в умовному позначенні ланцюга ПР-15,875-2270?

- приводний роликовий;      - приводний рознімний;

- приводний радіальний;      - приводний рівноміцний.

 

6 Які матеріали використовують для деталей шарнірів приводних ланцюгів (валики, втулки, ролики)?

- середньовуглецеві сталі;    - пружинні сталі;

- чавун ковкий;                      - кольорові метали.

 

7 Що є основною причиною втрати працездатності ланцюгової передачі?

- знос шарнірів ланцюга;     

- розтяг пластин ланцюга;

- руйнування роликів від втоми;    

- згин роликів.

 

8 Що являється основною характеристикою ланцюга, по якій розраховують ланцюгову передачу?

- крок ланцюга;                     - діаметр ролика;

- діаметр валикаі;                    - пластини.

 

9 На що вказує число 2270 в умовному позначенні ланцюга ПР-15,875-2270?

- руйнівне навантаження;    - проекцію площі шарніра;

-масу 1м ланцюга;                 - довжину ланцюга.

 

10 Який з наведених параметрів безпосередньо впливає на довговічність (за умовою зносу) ланцюга?

- тиск у шарнірах;                 

- міжосьова відстань;

- число зубів малої зірочки; 

- число зубів великої зірочки.