1.1 Вихідні дані для проектування фундаментів

 

Розрахунки та спорудження фундаментів під технологічне обладнання харчових і переробних виробництв проводиться у відповідності з Будівельними нормами й правилами СНіП 2.02.05-87 для фундаментів машин з динамічними навантаженнями та складеного на базі цього документу СП 26.13330.2012.

До складу вихідних даних для проектування фундаментів машин повинні входити:

·        технічна характеристика машини (найменування, тип, число обертів у хвилину, потужність, загальна маса й маса частин, що рухаються, кінематична схема обладнання із прив'язкою мас, що рухаються, швидкість та маса частин, що вдаряють, і т.п.);

·        дані про значення, місця прикладення й напрямках дії статичних навантажень, а також про амплітуди, частоти, фази, закон зміни в часі, місцях прикладення й напрямках дії динамічних навантажень у режимі нормальної експлуатації, а також в аварійних режимах, у тому числі навантажень, що діють на фундаментні болти: розміри майданчиків передачі навантажень; відомості про наявність заводської віброізоляції у машин із зазначенням динамічних навантажень, переданих на фундаменти з урахуванням цієї віброізоляції;

·        дані про граничні значення деформацій фундаментів і їх основ (осаду, крен, прогин фундаменту і його елементів, амплітуда коливань і ін.), якщо такі обмеження викликаються умовами технології виробництва, роботи машини або поруч розташованого високоточного й чутливого до вібрацій устаткування; вимоги по обмеженню взаємних деформацій окремих частин машини;

·        дані про умови розміщення машини (устаткування) на фундаментах: окремі фундаменти під кожну машину (агрегат) або групова їхня установка на загальному фундаменті; дані про характеристики опорних плит (рам) агрегатованого обладнання, дані про тип їх з'єднання з фундаментом;

·        креслення габаритів фундаменту в межах розташування машини, елементів її кріплення, а також допоміжного устаткування й комунікацій із вказівкою розташування й розмірів вилучень, каналів і отворів, розмірів підливи та ін., креслення розташування фундаментних болтів із зазначенням їх типу й діаметра, закладних деталей, обортовок і т.п.;

·        дані про прив'язку проектованого фундаменту до конструкцій будівлі (спорудження), зокрема, до його фундаментів, дані про особливості будівлі (спорудження), у тому числі про вид і розташування наявного в ньому встаткування й комунікацій;

·        дані про інженерно-геологічні умови ділянки будівництва й фізико-механічних властивостях ґрунтів основи на глибину стисливої товщі, обумовленої відповідно до вимог СНіП 2.02.01-83;

·        дані про характеристики виброповзучесті ґрунтів у випадках обмеження деформацій фундаменту; дані про коефіцієнти жорсткості ґрунтів основ і несучої здатності паль при статичних і динамічних навантаженнях;

·        спеціальні вимоги до захисту фундаменту і його приямків від підземних вод, впливу агресивних середовищ і промислових стоків, температурних впливів;

·        дані про використання машин у часі для фундаментів, що будуються на вічномерзлих ґрунтах.

Крім перерахованих вище даних, у відповідних розділах наведені додаткові вихідні дані для проектування, що випливають зі специфіки кожного виду машин.