3.3 Розрахунки поліспастів

 

Поліспасти слугують для підйому або горизонтального переміщення вантажів і складаються із блоків, з'єднаних між собою канатами.

Поліспасти, а також ролики, канати до них вибирають по величині відношення маси вантажу G до зусилля S на тяговому канаті з урахуванням коефіцієнта опору ролика K1. Зусилля в тяговому канаті (кН) визначають по формулі

 

88.png                                                    (1)

 

Значення коефіцієнта K1  для поліспастів з рівним числом роликів приймають по табличним даним.

Схеми поліспастів наведено на рисунку 3.3.1.

Розрахунки такелажного оснащення для підіймання обладнання зовні будівлі. Лебідку, призначену для підіймання вантажів за допомогою виносної стріли, підбирають по вантажопідйомності, відповідній до маси вантажу із запасом на 30…40%. Її стійкість проти перекидання при кріпленні пальовим якорем і контрвантажем перевіряють розрахунками.

image033.png

а – при напрямку останньої гілки, що збігає, каната вниз; б – те ж, нагору.

Рисунок 3.3.1 – Схема поліспастів

 

Для зменшення моменту від тягового зусилля, що перекидає лебідку, кінець, що збігає, каната повинен бути знизу барабана та мати горизонтальний або близький до нього напрямок незалежно від розташування лебідки.

Правильну навивку каната на барабан забезпечують за допомогою відвідного блоку, розташованого на відстані від осі лебідки не менше 20 довжин барабана. Відвідній блок кріплять до наземного якоря, що представляє раму з покладеними на неї бетонними плитами розрахованої маси.

При цьому прийняте наступне: охоплення канатом лебідки відвідного блоку під кутом 800, розташування контрвантажу на рамі лебідки на відстані 2,2 м від пальового якоря, врахована маса лебідки вантажопідйомністю 1; 3; 5 т.

Вантаж, піднятий виносною стрілою, у монтажну зону подають відтягненням його за допомогою лебідки, установленої усередині приміщення. Вантажопідйомність лебідки залежить від кута відтягнення й маси вантажу, що піднімається. На практиці найбільший кут відтягнення становить 20…250, у цих випадках вантажопідйомність лебідки для відтягнення дорівнює половині його маси.

image034.png

Рисунок 3.3.2 – Фото поліспат

 

Розрахунки такелажного оснащення для вертикального переміщення обладнання усередині будівель. Дані для підбору відвідних блоків, сталевих конструкцій, що опираються на ферму або балки прольотом 3 м, і універсальних стопорів для кріплення блоків до конструкцій приймають за табличними даними.

При підйомі вантажу ручною лебідкою, встановленою над верхнім перекриттям, для неї підбирають сталеву раму, яка передає навантаження від маси лебідки й вантажу на ферми або балки із прольотом 3 і 6 м.

Розрахунки такелажного оснащення при горизонтальному або похилому переміщенні обладнання. Оснащення вибирають у такій послідовності. Знаходять коефіцієнт тертя f , що залежить від способу переміщення, кута нахилу площини, матеріалу поверхонь і враховуючий додаткове зусилля для зрушення вантажу з місця. Потім визначають тягове зусилля P по формулі

01.png                                                  (2)

де   G – маса вантажу, кг;

    f – коефіцієнт тертя.

 

По знайденому тяговому зусиллю підбирають тяговий механізм, при необхідності строп або канат.