ВСТУП

Теоретичні основи електротехніки є фундаментальною дисципліною, на базі якої вивчаються всі інші електротехнічні дисципліни навчального плану спеціальності.

Даний курс лекцій сприяє самостійній пізнавальній діяльності студентів з вивчення ТОЕ, частина 3 на трьох рівнях: знань, умінь і творчого мислення, забезпечуючи як вивчення навчального матеріалу, так і розвиток мислення, що є основною вимогою болонського процесу.

На базі запропонованого навчального посібника з ТОЕ, частина 3 з’являється можливість змінити парадигму навчального процесу від простої передачі знань викладачами студентам до самостійного здобування знань і вмінь студентами шляхом поєднання аудиторних та позааудиторних занять в єдиний безперервний ланцюг самостійної пізнавальної діяльності студентів на двох рівнях: інформаційно-репродуктивному, практично-стереотипному.

Тому навчальний посібник з ТОЕ, частина 3 є досить актуальним і доцільним для організації пізнавальної діяльності студентів.

Науково-методична цінність навчального посібника з ТОЕ, частина 3 полягає у тому, що він містить приклади розв’язання стереотипних задач і контрольні питання для самоконтролю, що дає можливість організувати аудиторну і поза аудиторну діяльність студентів з вивчення дисципліни і є базою для науково-методичного комплексу дисципліни.

ВСТУП
13.05.2020 by us3qq
e-mail