ВСТУП

...

Навчальна дисципліна «Електроніка та мікросхемотехніка» є однією з фундаментальних дисциплін при підготовці здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». На її базі вивчаються такі електротехнічні дисципліни навчального плану спеціальності як «Електронні пристрої в системах керування», «Автоматизація електротехнічних систем», «Конструювання електротехнічного обладнання», «Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології» тощо.

Даний курс сприяє самостійній пізнавальній діяльності студентів з вивчення електроніки на трьох рівнях: знань, умінь і творчого мислення, забезпечуючи як вивчення навчального матеріалу, так і розвиток мислення, що є основною вимогою болонського процесу.

Метою викладання дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» є вивчення студентами принципів побудови електронних схем та принципу дії електронних пристроїв на основі напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем для експлуатації електронних пристроїв систем управління і контролю технологічного обладнання.

На базі запропонованого курсу навчальної дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» з’являється можливість змінити парадигму навчального процесу від простої передачі знань викладачами студентам до самостійного здобування знань і вмінь студентами шляхом поєднання аудиторних та поза аудиторних занять в єдиний безперервний ланцюг самостійної пізнавальної діяльності студентів на двох рівнях: інформаційно-репродуктивному, практично-стереотипному.

ВСТУП
13.05.2019 by us3qq
e-mail