Каталог електронних видань

Кафедра машиновикористання в землеробстві

Кафедра технічного сервісу та систем в АПК

Машиновикористання в тваринництві
Машини та обладнання для тваринництва
Механізація технологічних процесів
Основи проектування тваринницьких підприємств
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Кафедра мехатронних систем та транспортних технологій

Кафедра сільськогосподарських машин

Кафедра технології конструкційних матеріалів

Кафедра обладнання переробних і харчових виробництв ім. професора Ф.Ю. Ялпачика

Використання енергії сонця в сучасному енергозабезпеченні України
Використання вторинних енергоресурсів та систем акумуляції енергії в промисловості України
Використання енергії вітру та біопалива в машинобудівній галузі промисловості України
Використання поверхневих, термальних і морських вод для виробництва теплової і електричної енергії
Дефектування та відновлення типових деталей і з'єднань обладнання харчових підприємств
Експлуатація обладнання з виробництва ковбасних виробів
Загальні відомості про обладнання підприємств з виробництва хлібобулочних виробів
Основи організації ремонту та діагностування обладнання на харчових підприємствах

Кафедра технічної механіки та комп`ютерного проектування ім. професора В.М. Найдиша

Практикум. Інженерна механіка.
Курсове проєктування. Проєктування привода транспортера в САПР Компас.
Механічні випробування матеріалів. Навчально-методичний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технічна механіка".

Top