Page 1 - МНД_СР
P. 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

       ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІ-
              ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО                    Надикто В. Т., Чорна Т. С.
                    МЕТОДОЛОГІЯ


             НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

         Посібник-практикум для виконання самостійних робіт
             для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр»

                 спеціальності 208 – «Агроінженерія»


                        Мелітополь, 2020
   1   2   3   4   5   6