Page 1 - ЕБМ
P. 1

механіко-технологічного  та  сервісу технічного  сільськогосподарські  лабораторних виконання  практич- та вивчення  блоково-модульних  тех- виступають  якого  оцінити  дозволяє  УДК 631.3.07.004.15 (076)   ТДАТУ, 2020          Автори: професор Надикто В.Т., доцент Мітков В.Б.,
           доцент Кувачов В.П., доцент Чорна Т.С.,
               радою   методичною факультету Таврійського державного агротехнологічного універси- (Протокол №6 від 27.02.2020 року)  Рецензент:  кафедри професор  кафедри  доцент Е 45 Експлуатація блоково-модульних машино-тракторних  для посібник-практикум робіт / В.Т. Надикто [та ін.]. – Мелітополь: Люкс, 2020. – 120 с.  для призначено  “Експлуатація  курсу МТА”. Методична особливість цієї дисципліни полягає в тому, що новий енергетичн
      УДК 631.3.07.004.15 (076)  ст. викладач Ігнатьєв Є.І.  Рекомендовано  тету імені Дмитра Моторного  д.т.н.,  -  Дідур  В.А. систем в АПК, ТДАТУ;  д.т.н.,  –  Караєв  О.Г.  машини, ТДАТУ;  агрегатів:  Посібник-практикум  по  знань засвоєння  комплексу,  її  для  МТА  та       Е45                             ного  гічного  нологія  конструкції.

     МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


        ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ   ЕКСПЛУАТАЦІЯ БЛОКОВО-МОДУЛЬНИХ  МАШИНО-ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ   Посібник-практикум для виконання лабораторних робіт  для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 208 – Агроінженерія         Мелітополь  2020
   1   2   3   4   5   6